August Macke

 
Alman Ekspresyonist Ressam.
 
Sanatçı 1887’de Westphalia, Meschede’de doğdu. 1904’de Königlichen Kunstakademie Düsseldorf’a girip sanat eğitimine başladı. Ancak, kurumun eğitim yöntemlerinden pek memnun olmayan Macke 1906’da okulu terketti. Aynı dönemde Düsseldorf Tiyatro’sunun dekorlarını yapmaya başladı. 1907’de Paris seyahati yapan sanatçı empresyonist eserlerden derin bir şekilde etkilendi.
 
Bunun üzerine empresyonist eğitim almaya karar veren sanatçı Berlin’de Lovis Corinth’in derslerine katıldı. Bu altı aylık kurs dönemi sırasında Berlin’in önemli müzelerini dolaştı. 1908’de koleksiyonunu empresyonist eserlerle zenginleştirmek isteyen Bernhard Koehler ve Elisabeth Gerhardt ile danışmanlık amacıyla ikinci kez Paris seyahatine çıktı.
 
1909’da Elisabeth Gerhardt ile evlendi. Balayı döneminde fauvist ve fütüristlerle tanıştı. 1910 yılında Franz Marc ile tanıştı ve aralarında karşılıklı görüş alışverişine dayanan sıkı bir dostluk kuruldu. 1913’de Bonn’daki Rhein’li Ekspresyonistler sergisine katıldı. Kübizmin ve Delaunay’ın eşzamanlı karşıtlıklarının uzantısı içinde kalarak, 1914 Nisan’ında Paul Klee ve L. Moillet ile birlikte yaptığı Tunus Gezisi deneyimiyle artan bir duyarlılıkla biçim ve renk arasındaki kaynaşmayı benimsedi.
1