Realizm sanat akımı

Resimde, heykelde realizm, idealizme karşıt durumda olan bir görüştür. Fransız ressamları arasında 16 ve 17. yüzyıllarda Clouet'ler, Le Nain'ler gibi realizm taraflısı ressamlar yetişmişse de resimde de asıl realizm, gene 19, yüzyılda kuvvetli bir akım halini almıştır, Romantizmle empresyonizm arasında yer alan bu akım, ressamı atölyede mitoloji konuları işlemekten kurtarmış, tabiata çıkarmış, dış gerçekleri olduğu gibi resmetmeye götürmüştür. Oudry gibi eski gerçekçi ressamlardan sonra halk hayatını eserlerine konu yapan Millet, konusu bakımından, tabiat karşısında çalışan Gustave Courbet de, hem konuları, hem de çalışma yolu bakımından realizm çığırını açmışlardır.

Realizm ressamları

Jacque Laurent Agasse, Rosa Bonheur, Gustave Courbet, Albert Edelfeld, Thomas Eakins, Otto EerelmannHenry Farny, Mauritz de Haas, August Hagborg, Edward Hopper, Edgar Hunt, Henri Fantin LatourJose Clemente Orozco, Honore Daumier, Christen Kobke, George Caleb Bingham, Adolf von Menzel, Francois Bonvin, Theodule Augustin Ribot, Jozaf Israels, Giovanni Fattori,   Ilya Repin, Jules Bastien Lepage, Frank Duveneck, Julien Dupre