Sürrealizm sanat akımı tabloları


Sürrealizm kelimesini Türkçeye “Gerçeküstü akımı” olarak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik planda devrimler çerçevesine uyan ekollere doğrudan doğruya “duygu” sistemine önem veren, onunla var olan bir akım olarak niteleyebiliriz. “Duygu” kelimesini, geniş anlamını belirtmek için tırnak içine aldık. Sürrealizm konusunda “duygu”dan söz açılırsa rüyaları, hayalleri, bilinçaltı dünyamızın garip, anormal, mantıksız itişlerini, cinsel kompleksleri, ruh derinliklerinden kopup türlü şekillerde kendini gösteren, çoğu boşuna çabaları, benliğimizin dışarıya verilmemiş, gösterilmemiş gizli, kapalı yönlerini anlamalıyız. Bu bakımdan Sürrealizmi, Sigmund Freud’ün “psikanaliz” konusundaki araştırmalarının, vardığı sonuçların sanat plânında gösterisi olarak kabul edebiliriz.

Sürrealistler, insanlığın kuruluşundan beri maddi dünyaya paralel olarak gelişen ve çok kere bu dünyayı yenen gizli duyguları, inançları, mitolojinin, sihirbazlığın, gizli bilimlerin, efsanelerin, korkunç hayal dünyasının resim planında temsilcileri oldular....


AKIM HAKKINDA AYRINTILI BİLGİNİN DEVAMI İÇİN; İSTANBUL SANAT EVİ

1 2 3 >