Pablo Picasso

 

İspanyol Kübist Ressam Pablo Picasso (1881 – 1973) ilk eğitimini babasından aldı. 1894'ten itibaren dergilere portre ve karikatürler çizmeye başladı. 1895'te Barselona'ya taşınan sanatçı burada La Llotja sanat akademisinin sınavlarını tek seferde vererek ikinci sınıftan başlama hakkı kazandı. 1897'de kısa bir süreliğine San Fernando Akademisi'ne gidan sanatçı buradaki eğitim tarzını sevmediği için okulu bıraktı. Dehasını genç yaşlarda ortaya koyan ve çok uzun ömürlü bir yaratıcılık gösteren sanatçı, biçimden biçime girdiği halde yinede tutarlı kalan yenilik arayışlarıyla XX. yy. sanatını tümüyle etkiledi. 1908'de George Braque ile kübizm ekolünü kurdu. 1912'ye kadar süren çalışmaları ağırlıklı olarak analitik kübizm olarak sınıflandırıldı. Bu tarihten sonra kolajlar ile başlayan süreç sentetik kübizm olarak tanımlandı. İlk yurtdışı sergisini 1910'da Almanya'da açtı. Birinci Dünya savaşı sırasında zorlu günler geçiren sanatçı klasik formlarla birleştirdiği çalışmaları ile kübizmden uzaklaşma eğilimi gösterdi. 1923'te sürrealist Andre Breton ile tanışması sürrealizme ilgi duymasına neden oldu.

 

Ancak, en derin etkiler İspanya iç savaşında görülür. Franco rejiminden kaçıp Fransa'ya sığınan sanatçı, burada Fransa'nın iç savaşa müdahale etmesi için yoğun siyasi çaba gösterdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında da Paris'ten hiç ayrılmayan sanatçı 1973'de Mougins'de öldü.

1