Marcel Duchamp

 

Fransız Kübist Ressam, Heykeltıraş, Yazar Marcel Duchamp (1887 – 1968) ağabeylerinin yanına giderek Julian Akademisi’nde eğitim aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde izlenimciliğin etkisinde kaldı. Sonraki dönemlerde fauvizm ve kübizmin etkisiyle eserler üretti.

1