Yağlı Boya Tablo Reprodüksiyon

 
Ünlü ustaların resimlerinin birebir yeniden yapılması işlemine, yeniden çoğaltım anlamına gelen reprodüksiyon terimi kullanılmaktadır. Bu çalışma tekniği konusunda çoğaltımı yapılacak eserin tekniği ve renklerini iyi analiz etmek gerekmektedir. Adım adım orijinalinin yapılış sürecini kavrayıp kademeli olarak kompozisyon tuvalle geçirilmeye çalışılır.

Büyük ustaların önemli bölümü ilk dönemlerinde seyahat ederek kendilerinden önceki ustaların eserleri üzerinde çalışmışlar ve onların tekniklerini anlamaya gayret etmişlerdir.
1