Vincent van Gogh

 
Hollandalı Post Empresyonist Ressam Vincent van Gogh 1853’de Nordbrabant’da doğdu. Bir papazın oğluydu. Değişken ve sıkıntılı bir çocuk olan Van Gogh, resme, ancak farklı nitelikte bir dizi deneyim ve başarısızlıktan sonra ilgi duydu. Öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Goupil Sanat Galerisi için Lahey, Londra ve Paris’te çalıştı, ama işinden kovuldu (1869-1876). Aşk alanında, yaşamı boyunca etkileneceği düş kırıklıklarından ilkini 1874’te tattı. Bir mutlak varlığın ardında koşması onu din adamı olmaya yöneltti. Ne var ki, Borinage Maden İşçilerinin, yanında nerdeyse fanatikliğe varan bir gayretle sürdüğü hristiyanlığı yayma girişimleri, din büyükleri tarafından kınanmasına yol açtı. Bu tür başarısızlıklardan kendisini hiç bir zaman kurtaramadı...

 

BİYOGRAFİNİN DEVAMI; istanbul sanat evi

1