Umberto Boccioni İtalyan Fütürist Ressam, Heykeltraş.
 
Umberto Boccioni 1882'de Reggio Calabria'da doğdu. Giocomo Balla'nın etkisiyle ilkin bölmeci resimler yaptı. Bu resimlerde ruh hallerinin aktarılması kadar toplumsal temalarda önem taşıyordu. Ama resimlerindeki hareket kısa sürede fütürizmin habercisi oldu. Boccioni 1909'da doğan fütürizmin 1910-1914 arasındaki başlıca bildirge ve kurumsal yazılarını yazdı. 1911'de etkilendiği kübizmin yanı sıra eşzamanlılık ve kuvvet çizgisi kavramlarına dayanan plastik dinamizme yöneldi. Heykellerini ve çeşitli malzemeden oluşturulan ve ancak birkaç örneği kalan asamblajlarını belirleyen hareketli hacimler anlayışında, biçimle mekanı bütünleştirmeye çalıştı. Pittura scultura futuriste (1914), yayımladığı en önemli yapıtlarından biridir.
 
Eserlerinde dağişik malzemeler kullanarak çağdaş sanat akımlarını besleyen önemli bir sanatçıdır. Bildirilerinde şiddet, hız ve güç kavramlarını geleceğin dinamikleri olarak vurgulayıp işleyen sanatçının fütürizm anlayışı, felsefi olmaktan ziyade sosyolojik bir perspektifle ele aldığını göstermektedir. Biçim-Mekan ilşkisindeki açılımları etkisini halen korumaktadır.
1