Serdar Gençer


Türk Grafiker Serdar Gençer 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini İstanbul Yapı Meslek Lisesi’nde tamamladı ve ardından İnşaat Yüksekokulu’nu bitirdi. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra zihinsel bir değişim süreci yaşadı ve bu durum mesleğine de yansıdı. Bu süreçte “tasarım”, “sanat”, “ilim” ve “aşk” kelimeleriyle tanışmaya başladı ve tasarım ve grafik çalışmalarına yöneldi. Yeni okullar ve kurslar ile bu değişime adapte olmaya çalışıp kendini geliştirdi. Yaklaşık yirmi senedir yaşamakta olduğu bu süreçte hayatını kazandığı reklam, tanıtım ve tasarım işlerindeki felsefesine göre: İnsanın her zaman bir nedenden ötürü bir aksiyon veya etki ürettiğini kabul eder. Dolayısıyla bir tasarımın, sözün, anlamın ve görüntünün üretilmesinde de bir “neden” olmalıdır. Ancak bu nedeni bulup işleyerek gerçekten göze ve gönüle hitap eden işler ortaya koymak mümkündür. Bu zemin üzerinde binasını yapmaya çalışan Serdar Gençer, tasarım ve illüstrasyon çalışmalarına halen İstanbul’da devam etmektedir. 

1