Rosso Fiorentino

 
İtalyan Maniyerist Ressam (1495-1540).
 
Sanatçı 1495'te Floransa'da doğdu. İlk olarak Andrea del Sarto'nun stüdyosunda eğitim aldı. 1523 yılının sonlarında Michelangelo, Raphael ve diğer Rönesans sanatçılarının yoğunlaştığı Roma'ya taşındı ve sanatsal üslubunu yeniden şekillendirdi.
 
1527'de Roma'dan Fransa'ya gitti ve ölümüne kadar orada kaldı. Francesco Primaticcio ile birlikte "Fontainebleau İlk Okulunun" bir parçası olarak Chateau Fontainebleau'da yaşamını sürdüren önde gelen sanatçılardan biriydi ve hayatının çoğunu oraya harcadı.
 
Rosso'nun geç Rönesans çevrelerinde şöhreti, diğer daha doğalcı ve zarif çağdaşlarla kıyaslandığında pek iyi değildi, ancak son yıllarda kendisine ilgi artmaya başladı. Figürleri çoğu zaman gösterişsiz ve ince olmakla birlikte, eserleri önemli derecede güçlüdür.