Robert Campin Hollandalı Rönesans Ressamı.
 
Sanatçı 1375'de Tornei'de doğdu. Robert Campin çalışmalarının ilk kanıtı, 1406 yılında ressamların serbest ustalar olarak listelendiği Tournai de bulundu. Bu dönemde yaklaşık 25-28 yaşında olduğu ve bu bilgiye dayanarak, doğum yılı 1375 olduğu tahmin edilmektedir.
 
1410 da sivil haklar elde etmesi şehirli olmadığının kanıtıdır. Resmi şehir ressamı değildi, ama o şehir yetkilileri için düzenli işler yaptı. Campin çeşitli devlet dairelerinde etkili oldu. Manastır ve kilise kurulunda sayman oldu ve belediye meclisine seçildi. Ayrıca denetçiydi.
 
Başlangıçta kuvvetle Fransız kitap resimleme sanatından etkilenmiştir. Çalışmaları büyük bir detaycılığı ve gözlem becerisini yansıtır. Her zaman matematiksel ölçülere tam uygun olmasa da, figürlerindeki form düzeni ve mekanlardaki doğala yakın betimlemeleri dikkat çekicidir. Özellikle portrelerindeki detaycılığı ile Fotorealizmin atalarından sayılabilir.
 
Jan van Eyck ile birlikte Aşağı Hollanda resminin gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Rogier van der Veyden ve Jacques Daret en önemli öğrencileri arasındadır.
1