Nicolae GrigorescuNicolae Grigorescu

 
Romen Empresyonist Ressam.
 
Sanatçı 1838'de Pitaru'da doğdu.  1843'te babasının ölümünden sonra ailesi ile Bükreş'e taşındı. Burada Çek ressam Anton Chladek'in öğrencisi oldu. Başlangıçta romen ortodoks kiliseleri için din konusunu işleyen resimler yaptı.
 
1861'de Paris'e gitti. Burada, Mihail Kogalniceanu'dan aldığı davet üzerine Ecole des Beaux Art'da eğitime başladı. Bu arada Sebastian Cornu'nun atölyesini de ziyaret ediyordu. Barbizon okuluna artan ilgisiyle ekole mensup ustalarla çalıştı onlardan öğrendiklerini memleketinin peyzaj ve köylü portrelerinde uyguladı.
 
Manteno'lu köylü kadın; Posada'dan peyzaj (Bükreş Sanat Müzesi). 1877'de Balkan savaşına katıldı, muharebelerden ilham alarak savaş tabloları yaptı: Smardan'a saldırı (Bükreş Belediye Sarayı)