Helen Frankenthaler

 

Amerikalı Soyut Ekspresyonist Ressam Helen Frankenthaler (1928 – 2011) ilk eğitimini Dalton School’da müralist Rufino Tamayo’dan aldı. Ardından Vermont’daki Bennington Koleji’nde okudu. Burada resim kompozisyonunu anlamanın yanı sıra kübist köklü stilini etkilemekle uğraşan Paul Feeley’nin yönetimi altında okudu.

1