Hans Baldung GrienHans Baldung Grien

 
Alman rönesans ressamı (1484-1545).
 
Sanatçı 1484'te Swabia'da doğdu. 1503 yılından itibaren Baldung günün en tanınmış Alman sanatçısı olan Albrecht Dürer'in yanına çırak olarak girdi. Hızlı bir şekilde Dürer'in stilini öğrendi aldı ve iyi arkadaş oldular. Çıraklık döneminin sonuna doğru Grien, vitray ve gravür üretimine ilgi duydu.
 
1509 yılında Strasbourg'a döndü ve orada ünlü oldu ve çok önemli siparişler aldı. Ertesi yıl yerel bir tüccarın kızı olan Margarethe Herlin ile evlendi. "Zur steltz" derneğine katıldı, bir atölye açtı ve onun kariyerinin geri kalanı için kullanılan HGB monogram ile eserlerini imzalamaya başladı.
 
Hans Baldung Grien'in çalışmalarındaki cadı tasvirleri, cadı avı, Avrupa'da yaygın bir kültürel fenomen haline gelmeden önce, 16. yy 'ın ilk yarısında üretildi. Baldung'un çalışmaları geçerli kültürel atmosferden ziyade sanatçının bireysel tercihleri üzerine şekillendi. Ayrıca, Baldung, sanat eserleri aracılığıyla dini idealleri yaymak için herhangi bir reformcu liderle doğrudan çalışmadı. Çalışmalarında büyücülük gibi temaları ele alan ilk sanatçı olarak bilinmektedir.