Giovanni Andrea Vavassore

 
Venedikli Haritacı, Matbaacı (1495-1572)
 
Sanatçının İstanbul için en önemi, fetihten sonraki ilk İstanbul görünümlerinden biri olan İstanbul haritasının desenini ve baskısını yapmış olmasıdır. Çeşitli bölgelerden derlediği motiflerden çıkardığı desen çalışmaları da bulunur. Sanatçının İstanbul haritası sonraki yüzyıllarda haritacılar tarafından defalarca kullanılmıştır. Son derece önemli görsel bir belge niteliği taşır.
 
Çeşitli kaynaklar haritanın ressamıyla ilgili farklı bilgiler vermektedir. Mango’ya göre betimleme, Gentile Bellini’ye ait olan fakat sonradan kaybolan bir çizime dayanmaktadır ve 1480 yılına tarihlenir. Mordtmann’a göre, Bellini resmi Batıya götüren kişidir ve ressamı farklıdır. Renda ise desenin Vavassore’ye ait olduğunu belirtir.
 
Vavassore’nin İstanbul haritasından yaptığı gravür baskı, Köln’de Ciwitates Orbis Terrarum adlı 1575 tarihli harita kitabında yayınlanmıştır. Tarihi Yarımada, Pera ve Haliç kuşbakışı betimlenmiştir. Surlar içinde Fatih Camii, Yedikule, Yeni Saray (Topkapı Sarayı) seçilmektedir. Denizde irili ufaklı kadırga ve kalyonlar, Kız Kulesi, altta dönemin padişahı III. Murad (1574-1595) at üzerinde resmedilmiş, iki yanında madalyonlar içerisinde padişah portreleri yerleştirilmiştir. Kitabın metin kısmında portrelerin Adolpho Venerii tarafından yapıldığı yazılıdır.