Edward Dufner

 
Amerikalı Empresyonist Ressam Edward Dufner 1872’de New York’da doğdu. Sanat eğitimini Paris’te tamamladıktan sonra 1903’te ülkesine dönüp önce Buffalo’ya ardından New York’a yerleşti. Empresyonist tarzda resim yapan sanatçı ve her iki şehirde de (Buffalo ve New York) ders verdi. 1910’da New Jersey’de Caldwell’de özel dersler verdi ve yazlarının çoğunu orda geçirdi. Kompozisyonun bir parçası olarak ördek ve huş ağaçlarıyla çevrili bir göl etrafında çocuklarının tablolarıyla ünlüdür. Bu eserlerde çok titiz ve yeşil, sarı ve mavilerden oluşan yumuşak bir palet dikkati çeker.
1