Pieter Bruegel Hollandalı Rönesans Ressamı.
 
S. Hertogenbosch'ta yetiştiği ve Jheronimus Bosch'un yapıtlarından etkilendiği sanılan Pieter Bruegel, ilk resim bilgilerini Anvers'te Pieter Coecke' den öğrendi, daha sonra Coecke'nin kızıyla evlendi ve 1551'de usta olarak loncaya kabul edildi. İtalyaya gitti (1552-1553) ve bu ülkeden desenlerle döndü. Anvers'a geldiğinde gravür desenleri çizdi. 1563'te Brüksele yerleşti. Tarihi bilinen resimleri 1557 ile 1568 arasında yapılmıştır. Bunların en eskileri özellikle de, Asi meleklerin düşüşü (Brüksel Müzesi), Bosch'un fantastik buluşlarını anımsatır. Bu döneme ait diğer resimlerdeyse, Bruegel, folklordan, flaman özdeyişlerinden ve kır yaşamından esinlendi.'Aylar' yada 'Mevsimler' adlı şaşırtıcı güzellikteki dizi -Karda avcılar (Viyana), Hasat ( Newyork ), ekinlerin biçilişi (Prag) - Bruegel'in manzara ressamlığındaki dehasını, hem ayrıntılardaki titizliğini, hemde büyük ve derinlikli panoromalar çizmekteki ustalığını ortaya koyar. Ancak bu ustalık, Körler (Napoli müzesi) ve dilenciler (Louvre) adlı tablolarda görüldüğü gibi, Bruegel'in yaşamın tarjik yanını acı bir biçimde duyuran bakışıyla kaynaşmıştır. Düğün yemeği ve köylülerin dansı (Viyana) adlı tablolarda, figürler canlı görünümleriyle dikkat çeker. 
 
Konusunu İncil'den alan Beytüllahim sayımı (Brüksel) adlı tablodaysa Bruegel, tam anlamıyla Brabant yöresini anımsatan bir çerçeve kullandı. Sanatı çoğu kez halkın yaşamından etkilenmiş ve zaman zaman mizahi bir özellik taşımış olsada, Bruegel Rönesans'ın Flandrede'ki habercisi, hümanistlerin dengi ve dostuydu. 'İnsanın özünü' yansıtmayı amaçlayan İtalyan anlayışına, insana çoğu kez düşman olan yada kayıtsız kalan bir evrenin parçası olarak düşündüğü somut insanı yansıtmayı amaçlayan anlayışı yeğledi. Bu gün baba Bruegel'e ait olduğu kesin olarak bilinen, 14'ü Viyanada olmak üzere 45 kadar yapıt bulunmaktadır.
1