Georges Braque Fransız Fauvist, Kübist Ressam.
 
Sanatçı 1882'de Argenteuil'de doğdu. Kübizm akımının öncülerindendir. Georges Braque Le Havre'da Belediye Güzel Sanatlar Okulu'nda öğrenim görmüştür. 1900'de Paris'e gitmiş, 1902 -1904 arası Humbert Akademisi'ne devam etmiştir. İlk çalışmaları empresyonizm etkisindedir. Daha sonra Fauvizme ilgi duymuştur. 1908 yılından sonra Cezanne'in Salon d'Automne'deki retrospektiv sergisindeki eserlerinin etkisiyle geometrik çizimlere yönelmiştir. Daha sonra perspektif konusundaki araştırmaları onu kübizme yöneltmiştir.
 
1918 ile 1920 yılları arasında Picasso ile çalıştı ve onunla aynı tarzı paylaştı. Uzun bir süre, Picasso'yla birlikte birbirinden ayırt edilmesi pek de mümkün olmayan çalışmalara imza attılar. Picasso'nun iyi olduğu kadar kötü olan şöhreti, yaşamı boyunca Braque'nın sanatına gölge düşürdü.
1