Rosa Bonheur Fransız Realist Ressam.
 
Sanatçı 1822'de Bordeaux, Gironde'de doğdu. En önemli hayvan ressamlarından sayılır. Sanatçı bir ailede yetişti ve ilk eğitimini babasından aldı. Resim yapmayı erkek meslekdaşları gibi profesyonel bir uğraş olarak değerlendirdi.
 
Özellikle atlar ve tekli hayvan figürlerinde çok başarılı olmuştur.
 
Çalışmalarında merkeze aldığı hayvanların yanısıra arkaplanlardaki derinlik algısı da oldukça dikkat çekicidir. Eserlerin çoğunluğu figüratif ve portre algılı bir durağanlık içerir. Hareket içeren resimleri çok daha azdır.
Musee d Orsay ve New York Metropolitan Museum da eserleri bulunmaktadır.
1