Benjamin Constant Fransız Oryantalist Ressam.
 
Sanatçı 1845'te Paris'te doğmuştur. Gençlik dönemi Toulouse'da geçen Benjamin Constant, burs kazanarak Ecole des Beaux-Arts'da öğrenim görmüştür. İlerleyen yıllarda Ecole de la Rue Bonaparte okuluna girmiş ve Alexandre Cabanel ile çalışmıştır. İlk Paris sergisine Hamlet and the King eseriyle katılmış ve bu eseriyle ünlenmiştir. 1815-30 yılları arasında Fransa da hem politik düşüncenin liderliğini yapmış hem de dönemin politikasında fiili olarak bulunmuştur. Bu dönemde; önce Danıştay üyesi olarak atanmış daha sonraları fransız ulusal meclisinin kurulmasını saglamıştır.
Çok iyi bir hitabete sahip olan Constant dönemin bağımsızlar adı ile bilinen sol-liberal grupların liderliğini yapmıştır. Benjamin Constant'ın düşünce yapısı geleneksel Fransız düşünce yapısından çok Anglo-Saxon geleneğine yakındır. Klasik liberal anlayış ile modern liberal anlayış arasında ayırım yapmıştır.
 
Tarih konulu resimler yapan sanatçı Prusya - Fransa savaşı sırasında birçok ülkeyi ziyaret etmiştir. (İspanya Madrid, Toledo, Córdoba ve Granada ) Mariano Fortunyy Marsal'dan etkilenen sanatçı bu dönemden sonra oryantalist tarzda resimler yapmıştır.
1