Giovanni Bellini İtalyan Rönesans Ressamı
Sanatçı 1430'da Venedik'te doğdu. Önce babasıyla ve kardeşi Gentile ile çalıştı. Mantegne'nın heykelsi figürlerinden etkilendi. (Correr müzesi'ndeki Çarmıha gerilme) ve Floransada erken Rönesans'ın getirdiği yenilikleri öğrendi (Bir kaçış noktasına göre düzenlenmiş perspektif, Eskiçağın incelenmesi). 1470'e doğru, Dürer'in bir deha eseri saydığı kendine özgü ince ve renkli bir üslup geliştirdi. Bu kezde Mantegna ondan etkilendi. Düzenlemedeki yalınlık, renklerdeki uyum, resmin genelinde sezilen duygusallık ve ışığın yansımalarıyla belirginleşen çevre çizgileri sanatının sık sık taklit edilen en belirgin özellikleridir.
Meryem Ana'yı hem beşeri hemde ilahi yönleriyle, İsanın ölümünü bütün acılığıyla vermeyi bilmiştir. 1500'den sonra renklerinde daha bir yoğunluk, düzenlemerinde de daha bir anıtsallık görülür; bu yönüyle Giorgione'nin, Tiziano'nun 'klasik' Rönesans'ının hazırlayanlardan biri sayılabilir.
1