Frederic Bazille Fransız Empresyonist Ressam.
 
Sanatçı 1841'de Montpellier'de doğdu. Güçlü bir protetan aileye mensuptu. Babasının isteği üzerine 1860'a kadar Tıp eğitimi aldı. 1862'de Paris'e geldi ve resme başladı. Manet, Monet, Sisley, Cezanne, Renoir arasında kurduğu ilişkiler ve güç durumdaki arkadaşlarına yaptığı yardımlarla izlenimciler grubunun önemli bir üyesi oldu. Montpellier'de, aile dostu Bruyas'ın derlediği koleksiyonda Corot ile Courbet'nin sanatını keşfetti.
 
Paris'te, Manet'nin dostları olan akrabaları Lejosne'ların Evinde Cezanne ile tanıştı. 1862'de tıp öğrenimini yarıda bırakarak Gleyre'in atölyesine girdi, burada Monet, Renoir, Sisley, ile yakınlık kurdu. Manet ile Renoir birçok kez Bazille'in evini paylaştı. Monet kendisinden sık sık borç isterdi ; Bazille karşılığında ( O tarihte çok yüksek bir para olan 2500 F), bahçede kadınlar tablosuna sahip oldu. Birlikte Fontainebleau ormanında ve Honfleur'de resim yaptılar. Ama Bazille çalışmak üzere her yaz, Meric'e ailesinin yanına döndü. Üslubunun belirgin özellikleri burada oluştu: tam aydınlıkta, sağlam bir desen ve vurgulanmış hacimler.

Ayrıntılı biyografi için;

1