Jakob Alt Alman Ressam
 
Sanatçı 1789'da Frankfurt'da doğdu. Jakob Alt ilk eğitimini doğduğu yer olan Frankfurt'da minyatürcü Johann Peter Beer'den aldı. 1811 den itibaren Viyana Akademisinde, Friedrich August Brandt ve Martin von Molitor'dan resim tarihi dersleri aldı. Bu dönemde Avusturya Alpleri ve Tuna nehri çevrelerinde Manzara ressamı olarak çalıştı.
 
İlerki yıllarda ağırlıklı olarak Adolf Friedrich Kunike nin 1820-1826 arası yayınlanan eseri için 264 Tuna çevresi suluboyaları çalıştı. 1828 ve 1833 yıllarında iki kere Yukarı İtalya'ya seyahat etti ve bir müddet Roma'da kaldı. Geniş arşivi bugün Aşağı Avusturya Landesmuseum da bulunmaktadır.
 
1872 de Viyana'da öldü.
1