Louise Abbema

 

Fransız empresyonist ressam Louise Abbema 1853’de Etampes’de doğdu. Louise Abbema’nın resim yeteneği çok genç yaşta ortaya çıktı. 1873’de Paris’e gitti ve o dönemin ünlü sanatçıları olan Charles Jasuah Chaplin, Jean Jacques Henner ve Emin Augustus Carolus Duran’la çalıştı. Carolus Duran’ın teşvikiyle eserleri 1874-1926 yılları arasında düzenli olarak Paris Salonu’nda sergilendi.

1