Hans Andersen Brendekilde Danimarkalı Ressam.
 
Sanatçı 1857'de Funen'de doğdu. Çocukluk çağlarında çiftliklerinde el sanatları ile meşgul oldu ve bir müddet sonra Odense'ye heykel öğrenmeye gitti. Esas sanat eğitimine Kopenhag'da Royal Danish Academy of Arts'da heykel öğrencisi olarak başlayan sanatçı 1881 yılından sonra pastel ve yağlıboya resimler yaptı. Bu sürede ressam Laurits Andersen Ring ile arkadaşlık kurdu. İkisinin de soyadları Andersen olunca, sanatçı Brendekilde soyadını ilave etti.
 
Genellikle resimlerinde Danimarka'nın kırsal alanlarından güzel manzaralar seçen sanatçı bu manzaraları canlı renklerle betimledi.
Fransız empresyonistleri ve naturalist sanatçılardan etkilenen sanatçı aynı zamanda sosyal realist bir üslubu da benimsedi ve resimlerine bu etkileri yansıttı.
1