Barok Sanatı
 
16. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa sanatına hakim olan bir akımdır. Kelimenin kökü olan "barrueco" İspanyolcada "işlenmemiş iri inci" anlamına gelir. Düzenli ve kurallara bağlı Rönesans sanatının ardından gelişen bu üslup sanat dünyasına büyük bir serbestlik, heyecan ve taşkınlık dolu çizgiler getirmiştir. Barok üslubunun 18. yüzyılda aldığı daha kaba ve sert tarza "rokoko" denir.
 
Başlıca önemli ve tipik sanatkarları mimarlıkta Lorenzo Bernini (1598 - 1680), Francesco Borromini (1599 - 1667); heykelcilikte Lorenzo Bernini; resimde de Pietro Berettini da Cortona (1596 - 1669) ve Paul Peter Rubens (1577 - 1640) dir.
Bu tarz öyle çeşitli etkiler altında meydana geldi ki, uzun müddet çok ağır tenkidlere uğradı. Mimarlığı için «temelsiz ve şekilsiz», Resmi için «çirkin ve ağır», heykelcilik için de «boş ve karışık» deniyordu.
 
Heykelcilik ve Resimde Barok
Bu iki sanatta da Rönesansın normal ve güzel insanının yerini etli kadınlar, dolgun kızlar ve gençler, kahraman tavırlı insanlar, titrek, buruşuk derili ihtiyarlar almıştır. İnsanların iç dünyasını ve ruh hallerini aksettirmek ön planda gelir. Kahramanlar daima sevimli ve zariftir. Çirkine pek az yer verilir.
 
Heykel alanında insanın bütün ruh hallerini büyük bir sadakatla verebilmiştir. Elbise kıvrımlarının vücut hareketine uyduğu görülür. Heykel topluluklarının dramatik bir ifadesi vardır. Barok heykelciliğini İtalya'da Bernini, Alessandro Algardi, İspanya'da Gregorio Hernandez ; Fransa'da Pierre Puget, Almanya'da Andreas Schlütter temsil eder. Barok tarzı resimde büyük ışık ve gölge tezatları hakimdir. Konusunu mitolojiden, Kitab-ı Mukaddes'ten almış eserler büyük bir yer tutar. Barok resminin başlıca temsilcileri İtalya'da Annibale Caracci, Fransa'da Nicolas Poussin, Hollanda'da Rembrandt, Rubens, aslen flaman olup İngiltere'de çalışan Anthony van Dyck'tır. Büyük ölçüde olmamakla beraber Avrupa edebiyatı ve musikisinde de Barok üslubunun etkileri görülmüştür.

 

Ünlü Barok Ressamlar; Alexander Adriaenssen, Willem van Aelst, Francesco Albani, Cristofano Allori, Jan Asselijn, Balthasar van der Ast, Dirck van Babüren, Ludolf Backhuysen, Abraham Hendrick van Beijeren, Ambrosius the Elder Bosschaert, Michelangelo Caravaggio, Sir Anthony van Dyck, Jacob Foppen van Es, Carel Fabritius, Pieter de Hooch, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Johannes Vermeer