Ali Rıza Beyazıt

 

Türk Ressam Ali Rıza Beyazıt (1883 -1963) Eyüp Sultan Veteriner ve Eczacı Askeri Rüştiyesi’ni, daha sonra Kuleli Askeri Lisesi ve Harbiye’yi bitirdi ve 1907’de teğmen olarak askeri yaşamına başladı. Asker kökenli ressamlarımızdan biri olan sanatçı, Harp Okulu’ndayken dönemin önemli ressamlarından olan Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa‘dan resim dersi aldı. Tabiattan aldığı konuları kendi görüş ve sezişleriyle tuvallerine aktardı.

1