Kanvas Baskı Nedir ?

 

Kanvas, İngilizce tuval anlamına gelen canvas kelimesinin türkçe okunuş karşılığıdır. Sanat literatüründe ve baskı ürünler piyasasında kanvas, canvas, tuval kelimeleri yanyana ve sıkça kullanılmakta ve kavram karışıklığına neden olmaktadır. Sanat literatürümüzde canvas / kanvas kelimesinden ziyade fransızca kökenli (toile) tuval kelimesi daha hakim ve yaygındır. Orijinal sanat eserlerinin bilgi kısımlarında teknik özellikleri belirtilirken tuval üzerine yağlıboya, tuval üzerine akrilik ve/veya tuval üzerine karışık teknik olarak tarif edildiğini görürsünüz. Dolayısı ile sanatsal ve el işi olarak tuval bezi üzerine hazırlanan çalışmalar tuval üzerine ... ibaresi ile tarif edilir. Bunun dışındaki tarifler gereksiz yere kafa karışıklığı yaratmaktadır.

 

Kanvas / canvas kelimeleri ise ülkemiz literatüründe çoğunlukla dijital baskı alanları ile özdeş olan kelimelerdir ve kullanım tarihi 90'lı yıllara ancak uzanır. Kullanım elverişliliğini sağlayan ise poster kelimesinin sadece kağıt ve türevleri üzerine yapılan baskıları ifade etmesi nedeniyledir. Dijital baskı makinelerinin gelişmesi ve çok farklı materyaller üzerine baskı yapılabilmesi, tuval bezi türevleri üzerine de baskı yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu durum, tuval bezi üzerine yapılan baskıları kağıt türevleri üzerine basımı ifade eden poster kelimesinden ayrıştırmayı zorunlu kılmıştır. Kanvas Baskı ve/veya canvas baskı kelimesi böylece gündeme gelmiş ve halen kullanımı sürmektedir.

 

Özetle;

 

Eğer, bir çalışma el ile bez üzerinde icra edildiyse TUVAL ÜZERİNE .., veya direkt tekniğe yönelik YAĞLIBOYA TABLO, AKRİLİK TABLO.. şeklinde tarif edilir.

Eğer, bir çalışma dijital baskı teknikleri ile bez üzerine uygulanıp çoğaltılıyorsa KANVAS BASKI veya CANVAS BASKI .. şeklinde tarif edilir.


Ahşap Gergi (Şasi) ile
Rulo halde